Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2013

Burkens
wódka ze wszystkich robi filozofów
Reposted fromrudojakcholera rudojakcholera
Burkens
choć kiedyś byliśmy jak szlug z jednej paczki... 
— paluch
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough
Burkens
2373 3180 500
Reposted fromocks ocks

April 27 2013

Burkens
7093 f746 500
Reposted fromQOH1984 QOH1984
7530 3d81 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Burkens
7112 e0fa
Reposted fromtabliczkaczekolady tabliczkaczekolady
Burkens
Reposted fromsmallie smallie
Burkens
7120 24f1
Reposted fromtabliczkaczekolady tabliczkaczekolady
Burkens
przejebane. dziękuję, dobranoc.
Reposted frominvisibility invisibility
Burkens
Za mądra dla głupich
A dla mądrych zbyt głupia
Zbyt ład­na dla brzydkich
A dla ład­nych za brzydka
Za gru­ba dla chudych
A dla gru­bych za chuda 
— Kasia
Reposted fromtabliczkaczekolady tabliczkaczekolady
Burkens
7139 7e6e
Ciężko być sucharem...
Reposted frombeyourmystery beyourmystery
Burkens
7143 1157
Reposted fromKalimero Kalimero
Burkens
Znowu wszystkim przeszkadza fakt, że jestem szczęsliwa.
— ludzie, co z Wami nie tak?
Reposted fromdontspeak dontspeak
Burkens
7144 96f2
Reposted fromtabliczkaczekolady tabliczkaczekolady
Burkens
7147 2b2e
Reposted fromAnneq Anneq
Burkens
7148 acac 500
Reposted fromQOH1984 QOH1984
Burkens
7151 f93e 500
Burkens
Oto się rodzi wobec świata nowa bajka, nowy sen.
Nie będzie skrzatów, krasnoludów tylko nastrój, tylko dźwięk.
— Coma
Reposted fromteaholic teaholic
Burkens
7161 d0c4
Burkens
7162 8f38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl