Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2013

Burkens
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska
Reposted fromstrawberry-dream strawberry-dream
Burkens
2214 9904
Reposted fromkodokuna kodokuna
Burkens
2217 1392
Reposted fromwildeyed wildeyed
Burkens
2223 ee88
Reposted fromwhatu whatu
Burkens
2225 f0e0 500
Reposted fromn03281938 n03281938
Burkens
2246 6a05
Reposted fromwecouldbeclose wecouldbeclose
Burkens
wiem nie zmienię nic kurwa, super
— Pozwól mi
Reposted fromkarr4mba karr4mba
Burkens
2254 a5c0
Reposted fromallnight allnight
Burkens
2282 a74e
Reposted fromepidemic epidemic
Burkens
2285 92e6
Reposted fromjustMeee justMeee
Burkens
Wszyscy mężczyźni są tacy sami, mają tylko różne twarze, żeby można było ich rozpoznać.
— Marilyn Monroe
Burkens
2320 1957
Reposted fromoblivious oblivious
Burkens
2321 cef7 500
Reposted fromkarahippie karahippie
Burkens
Mądra dziewczyna całuje, ale się nie zakochuje, słucha, ale nie wierzy, odchodzi, zanim zostanie porzucona.
— Marilyn Monroe
Burkens
2325 059b
Reposted fromcats cats
Burkens
2331 75a2 500
Reposted fromkarahippie karahippie
Burkens

ja po prostu jestem samotna. tak smutna prawda życiowa do mnie dotarła właśnie, że ja chce 
kogoś, kogokolwiek. to znaczy nie kogokolwiek bo ja chce kogoś takiego mojego.

— niedziela 01:27
Reposted fromsadworld sadworld
Burkens
nie znam Cię, a jednak coś mnie do Ciebie ciągnie
co to jest? kim Ty jesteś?
chcę odkrywać Cię każdego kolejnego dnia
dziwnie mi
Reposted fromquery query
Burkens
2342 6935
Burkens
2352 e185
Reposted fromsucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl